I. Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón

Kemény Zsigmond

Özvegy és leánya
A rajongók
Zord idõ

Mikszáth Kálmán regényei

Új Zrínyiász
A Noszty fiú esete Tóth Marival
Két kései mû
Fili
A sipsirica

Novellairodalmunk

Petelei István
Gozsdu Elek
Bródy Sándor
Gárdonyi Géza
Tömörkény István
Thury Zoltán
Ambrus Zoltán
Papp Dániel

A századvég lírájából

Reviczky Gyula
Komjáthy Jenõ

II. A 19. század világirodalmából

Gustave Flaubert

Bovaryné

Dosztojevszkij

Feljegyzések az egérlyukból

Csehov

A 6-os számú kórterem
Ványa bácsi
Három nõvér
Cseresznyéskert

A líra átalakulása

Stéphane Mallarmé
Walt Whitman

Európai írók a századfordulón

Thomas Hardy
Theodor Fontane
Gottfried Keller
Theodor Storm
Gerhart Hauptmann
Wladyslaw Stanislaw Reymont

A festészet forradalma

Az impresszionisták
Új törekvések a magyar festészetben

III. A 20. század elsõ évtizedeinek magyar irodalmából

Ady Endre

A Tisza-parton
Egyedül a tengerrel
Az õs Kaján
Politikai költészete

Móricz Zsigmond regényei

Az Isten háta mögött
Úri muri
Árvácska

Babits Mihály

Tartalmi és formai sokszínûség
Messze… messze…
Fekete ország
A Danaidák
Új leoninusok
A küldetéstudat versei
Mint a kutya silány házában…
Vers a csirkeház mellõl

Csáth Géza

A kis Emma

IV. Az avantgárd irodalmából

G. Apollinaire

Égöv

Kassák Lajos

A ló meghal a madarak kirepülnek

--------------------------------------------------

Mellékletek