I. Az európai felvilágosodás irodalmából

A klasszicista művészet

Képzőművészet 8
Zene 10

Friedrich Schiller

Ármány és szerelem 12
Don Carlos 13
A művészek 13
Az örömhöz 14
Tanulmányai 15

Hölderlin

Hüperión 17
Menón panasza Diotimáért 19
Az élet fele 20

II. A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály

A Magánossághoz 22
Tüdőgyúladásomról 24
Dorottya 24

Berzsenyi Dániel

Episztolák 27
Recenzió és Antirecenzió 28

III. Az európai romantika irodalmából

A romantika művészete

Képzőművészet 32
Zene 36

IV. Irányzatok határán: a romantikától a realizmusig

A realista festészet

Gustave Flaubert: Bovaryné

A polgárság krónikája 42
Elbeszélői magatartás 43
A regénytéma 44
Kisszerű figurák -- ironikus ábrázolás 44
A főszereplő: áldozat és hős 46
Hiteles korrajz 49

V. A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából

Vörösmarty Mihály epikus költészete

Zalán futása 52
Témaváltás 53
A Rom 54

A magyar regény kezdetei

Eötvös József regényei

A karthausi 59
A falu jegyzője 60
Magyarország 1514-ben 61

Jókai Mór: Egy magyar nábob

Irányregény 63
Anekdotikus szerkezet 63
Irányzatosság a jellemalkotásban 64
Irányzatosság az epizódokban 65
Romantika és szentimentalizmus 67
Romantika és realizmus 69