I. A 20. század világirodalmából

II. Apollinaire

III. Thomas Mann

IV. Kafka

V. Bulgakov

VI. Hemingway

VII. Camus

VIII. Brecht

IX. Irodalmunk a két világháború között és a 20. század második felében

X. Kassák Lajos

XI. Déry Tibor

XII. Szabó Lőrinc

XIII. Németh László

XIV. Illyés Gyula

XV. József Attila (1.)

XVI. József Attila (2.)

XVII. Radnóti Miklós

XVIII. A magyar irodalom a 20. század második felében: költészet

XIX. A magyar irodalom a 20. század második felében: epika és dráma

XX. Összefoglalás

Megoldások