I. Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón

II. Madách Imre

III. Vajda János

IV. Mikszáth Kálmán

V. Stendhal

VI. Balzac

VII. Flaubert

VIII. Gogol

IX. Lev Tolsztoj

X. Dosztojevszkij

XI. Csehov

XII. Ibsen

XIII. Új szellemi – művészeti – irodalmi irányzatok

XIV. A líra a 19. század második felében

XV. A korszak irodalmi élete; a Nyugat jelentősége

XVI. Ady Endre

XVII. Móricz Zsigmond

XVIII. Babits Mihály

XIX. Kosztolányi Dezső

XX. A Nyugat további alkotói

XXI. Összefoglalás

Megoldások