I. Az európai felvilágosodás irodalmából

II. A magyar felvilágosodás irodalmából

III. Csokonai Vitéz Mihály

IV. Berzsenyi Dániel

V. Az európai romantika irodalmából

VI. Puskin

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VIII. Katona József

IX. Kölcsey Ferenc

X. Vörösmarty Mihály

XI. Petőfi Sándor

XII. Arany János

XIII. Jókai Mór

XIV. Összefoglalás

Megoldások