A líra átalakulása a 19. század második felében

 

© Krónika Nova Kiadó, 2012