Petőfi Sándor / Népies költészet

© Krónika Nova Kiadó, 2012